DESIGN

Grafisk profil och webbsida

Bigård birgitta | 2019-2020 | bigardbirgitta.se


pfmortfolio

Grafisk profil och kommunikation

Förena Mera (ABF) | 2019-2021 | forenamera.se


mocup med vit folie
Kompisförmedlingen Grafisk manual

Grafisk profil och layout för projekt-bok

Kompisförmedlingen (ABF) | 2021 | ABF webbutik


Webbredaktör & projektleda

På Blodigt Allvar | 2016-2019 | Grafisk design & programmering av Tamkin | pablodigtallvar.se


Enskilda logotyper

1. Tångens gård | 2020

2. Lajka - aktiv fritid för unga i Alvesta | 2020

3. Knappsmåla gård | 2019 | facebook.com/knappsmalagard