PORTFOLIO

Här finner du några av mina privata, ideella och kommersiella illustrationer. En majoritet av mina uppdrag och egna projekt har varit för läromedel inom området naturkunskap.